เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

“...ยกระดับงานบริการดูแลตกแต่งสวนและไม้ประดับให้เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านเกี่ยวกับงานสวน โดยสร้างสรรค์พัฒนางานบริการให้ดีและครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมกับธุรกิจที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเน้นใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพชีวิตของพนักงาน และผู้รับบริการ รวมถึงสภาพแวดล้อมส่วนรวมเป็นสำคัญ...”


ประวัติที่มา

บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2529 โดย ดร.สมุทร มงคลกิติ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มคนที่มีใจรัก มีความรู้ หลักวิชาการประสบการณ์งานด้านสวน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความพิถีพิถันในเรื่องธรรมชาติ ตลอดระยะเวลามากกว่า 25 ปี เรามีลูกค้าที่ให้ความไว้ใจในบริการมากมาย ได้แก่ อาคารสำนักงาน, โรงงานอุตสาหกรรม, ศูนย์การค้า, อาคารชุด, โรงแรม, หน่วยงานราชการ, สถาบันการศึกษา, สโมสร, หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ผลงานปัจจุบันงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา, ศูนย์ธาราพาร์ค บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย, โรงแรมแชงกรีล่า (ล็อบบี้และสปา), โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ (อดีต – ปัจจุบัน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่, อาคารมาลีนนท์ ฯลฯ